Klosteröl - Ölbryggeri Östergötland | Vadstena Klosterhotel
014313000 hotel@klosterhotel.se Boka nu: Presentkort →

Vadstena Klosteröl – en god historia

Vadstena Klosteröl

En återuppväckt ölbryggningstradition som startade redan på 1400-talet på Vadstena Klosterområde.

Visste du att Vadstena Kloster var hemvist för nordens största ölbryggerier under medeltiden? En del av bryggeribyggnaderna finns bevarade precis framför Klosterkyrkan och arkeologiska rapporter visar på många intressanta fynd. Under våren 2019 lanserade vi vår första historiska öl, skapad med hjälp av gamla litteraturkällor och kulturgrödor. Låt dig väl smaka!

Munkar dricker klosterol

Sortiment: Heliga Birgitta | Munkens Lager | Kung Valdemar | Pax Vobiscum

En liten historielektion

Vadstena Klosterbryggeri var vida känt för sin högkvalitativa öl och var nordens största bryggeri på medeltiden (1400-talet och framåt). Det är givetvis svårt att veta vad ‘hög kvalitet’ på medeltiden innebar. Känt är att vattnet var i stort sett odrickbart på grund av diverse föroreningar i form av bakterier från avloppsvatten som sipprat in i dricksvattenbrunnarna. Lika bra att dricka öl (och vin). Från 85 till 225 personer (säkert fler) beräknas ha fått sin beskärda del av brygden – för klosterfolket cirka 5 liter om dagen. Det blir ganska många liter på ett år.

Bryggerikunskapen kom med stor säkerhet från andra kloster i Tyskland. Gnadenberg i Bayern nämns som möjlig plats (som sedan blev ett Birgittakloster). Personerna i klostren var lärda och delade sannolikt kunskap och erfarenheter med varandra – så även konsten att brygga öl, vilket Bayern var tidig med.

Malt

Vadstena Klosterbryggeri hade sitt eget mälteri vilket innebar att de kunde köpa in omältat korn från närliggande gårdar i mellansverige. Även malt köptes in, litteraturkällor nämner främst Öland men vid tidpunkter levererades malt från Södermanland och Östergötland m.fl.

Humle

Vad gäller humle lagstadgades det 1442 att varje gård skulle odla upp en humlegård med 40 stänger vilket 1472 utökades till hela 200 stänger. Kungen ville ha sitt öl och ville minska importen från dåvarande Tyskland. Kända platser från där Sverige importerade högkvalitativ humle var Braunschweig, det finns dock ingen efterlämnad information om vilken sorts humle som växte där – troligtvis Hallertau (i varianter) och/eller Saaz som nuförtiden omnämns som ädla humlesorter. Rotstockarna som planterades importerades från Tyskland och flera av våra försvenskade varianter som kan hittas än idag är i stort sett identiska med dessa tyska sorter.

Vadstena Klosteröl idag

Klosterbryggeriet är idag en samling personer, alla med stort intresse för öl och Vadstenabrygden i synnerhet. Vi vill gräva mer i historien, undersöka varje bok, vända på varje klostersten på jakt efter kunskap. Tack vare hembryggarboomen har vi större möjlighet att hitta rätt bland malt och humlesorter. På Warbro Kvarn utanför Sköldinge i Sörmland mältas gamla kulturgrödor. På flera platser i Sverige odlas nu flera sorters ‘svensk’ humle för öltillverkning.

2019: första versionen av ett historiskt öl

Vi använder oss uteslutande svensk malt från Warbro Kvarn och den ädla humlesorten Saaz från Böhmen. Dessa ingredienser sammantaget med det numera bakteriefria fina källvattnet från Vättern (som är ett fantastiskt vatten att brygga öl med) är vi nära ett historiskt öl. Vi kommer finjustera receptet och ta fram fler sorter. Du kan i alla fall vara säker på att det kommer bli ett antal trevliga öl att njuta av framöver – alla med respekt för det historiska ölhantverket som utfördes av leksystrarna på klostret. Ölet bryggs av Patric på Fors Bryggeri i Motala.

2020 – pestens år och födelsen av en ny Klosteröl

Under 2020 lärde vi känna en ny ölbryggare vid namn Andreas Fejes som driver bryggeriet Vreta Kloster Bryggeri där det uteslutande bryggs öl av belgisk typ. Tillsammans har vi bryggt en belgisk blond med fräscha toner av citrus som fått namnet Heliga Birgitta.

Välkommen till oss för ett smakprov!

Malt

Malt är säd, vanligen korn, som fuktats med vatten och fått gro. Groddarna producerar enzymet amylas vilket får stärkelsen i maltet att omvandlas till maltsocker när maltet läggs i blöt, som vid bryggning.

Humleplock

Humle

Den första dokumenterade odlingen av humle var 736 i Hallertau i nuvarande Tyskland, och verkar ha använts i ölbryggning redan då. Humle nämns i samband med öl på tidigt 800-tal.

Restaurant Munkklostret