Hållbarhetsarbete | Vadstena Klosterhotel
014313000 hotel@klosterhotel.se Boka nu: Presentkort →

Hållbarhetsarbete

Karta globala malen logo och ikoner

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

SÅ ARBETAR VADSTENA KLOSTERHOTEL
Vår verksamhet kan beröra dom flesta mål men vi har valt att fokusera på tre stycken: mål 3, 8 och 12.


Mål 3
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Så arbetar vi med mål 3

  • HR-funktion för personal och ledning. Stöd och samtal kring kränkande särbehandling, alkohol och drogproblem.
  • Utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, exitsamtal
  • Friskvårdsbidrag, gratis träning på jobbet
  • Personalmöten där alla får samma information och man får komma till tals. Personalaktiviteter för att stärka sammanhållningen och ha kul tillsammans.
  • Skyddsombud
  • Intranät som uppmuntrar till dialog och samhörighet i företaget
  • On-boarding, introduktionsprogram för nyanställda och säsongsarbetare så att man ska känna sig trygg.
  • KRIS-grupp
  • Familjär och hjälpande känsla som genomsyrar verksamheten

Mål 8

Mer än 50% av alla som jobbar i världen har farliga jobb. De har ofta dålig lön och en liten möjlighet till utbildning och försäkring*. Fram till 2040 behövs 800 miljoner nya jobb som är hållbara för både människa och miljö.

En hållbar ekonomisk utveckling kräver nya idéer och företagande*, men vi behöver också mänskliga och rättvisa arbetsvillkor* för att en hållbar utveckling ska bli möjlig. Arbetarnas rättigheter måste skyddas. Man måste stoppa barnarbete och att arbetarna utnyttjas*. Det är positivt för hela planeten.

Så arbetar vi med mål 8

  • Nära samarbete och dialog med kommunen och det lokala näringslivet
  • Upplev Vadstena – vi tänker destination och främsta målet är att få turisterna till Vadstena
  • Samarbete mellan alla olika anläggningar, sevärdheter, boenden och restauranger i stan
  • Främja ungdomsarbetslösheten och anställa och utbilda samt praktik
  • Kollektivavtal (både för vår personal och att våra leverantörer har schyssta villkor)
  • Förmåner som träning, friskvårdsbidrag etc
  • Månar om jämställdhet och mångfald

Mål 12

Vår planet har många naturresurser, men vi människor använder dem inte på bästa sätt och konsumerar* mer än planeten ger oss. Vet du till exempel att vi slänger en tredjedel av maten vi producerar*? Vi måste tänka på hur vi producerar och konsumerar varor* och resurser om det ska bli hållbart både för människorna och planeten.

Hållbar konsumtion är bra både för miljön, människorna och ekonomin, men det finns fler sociala och ekonomiska fördelar* med både den hållbara produktionen och konsumtionen. Vi måste ändra vårt sätt att konsumera och producera varor så att det blir hållbart. Det är ett måste för att inte påverka klimat, miljö och människors hälsa på ett negativt sätt.

Så arbetar vi med mål 12

  • Vid buffé smartare placering där ”proteinet” tas sist och man börjar ta grönsaker och kolhydrater
  • Mindre fat som fylls på oftare istället för stora
  • Snålspolande toaletter/duschar
  • Ta hand om hela råvaran
  • Sortering och återanvändning
  • Ta hand om matavfall
  • Svanen-certifierad anläggning

Svanen

Vi är svanencetifierade och vad innebär det?

En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.

Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

Verksamheten arbetar aktivt för att minska mängden avfall och vattenförbrukning. En Svanenmärkt verksamhet vidtar också åtgärder för att optimera användningen av kemiska produkter. En hög andel av produkterna som används är miljömärkta. Svanenmärkta restauranger uppfyller höga krav på de råvaror som köps och används. Svanenmärkta restauranger använder också en hög andel ekologiska livsmedel. En Svanenmärkt verksamhet har alltid tydliga rutiner för verksamhetens centrala funktioner. Det innebär att det finns rutiner och regler för vilka produkter som till exempel får och inte får köpas och att personalen är engagerad i att arbeta för att förbättra miljön https://www.svanen.se/

Misab logotype 816 144

Miljömål

Vårt hållbarhetsarbete för framtiden

Vi på klosterhotellet arbetar mycket aktivt med vårt miljöarbete och försöker hela tiden följa med i utvecklingen för att ligga i framkant inom flera områden och då inte minst miljöarbetet.

Vi ser vikten i att ha en effektiv och övergripande hållbarhetsplan för att klara våra egna högt ställda miljökrav och ett aktivt arbete med att utbilda personal. Vi använder oss av välkända och pålitliga leverantörer som i sin tur har gedigna och miljöarbeten. För att nämna några leverantörer tex Martin & Servera, Johan i Hallen och Bergfalk, Nordsjöfisk, Grönsakshallen Sorunda mm. Hållbarhet är och kommer fortsatt vara en hörnsten i Klosterhotellets verksamhet. Genom att systematiskt arbeta med miljö och sociala frågor med tydliga mål, aktiviteter och uppföljning ska hållbarhetsarbetet enkelt kunna följas av såväl våra gäster som medarbetare. Vi ser vikten i att vara ett modernt företag där vi tar hjälp av och gör kontinuerliga investeringar på teknik och moderna, effektiva hjälpmedel och fastigheter. Med innovativa grepp gör vi ett stort arbete med att minska svinnet. Vi engagerar oss stort i personalens välbefinnande och arbetar förebyggande.

Klosterhotellets gäster ska känna sig trygga i sitt val av anläggning, som gäst hos oss ska det inte finnas några svårigheter att följa vårt miljöarbete och det ska vara enkelt att ta beslut som är bra för människor, djur och natur. Därför driver vi viktiga hållbarhetsfrågor på ett långsiktigt sätt. Vi tror på att vara hållbara tillsammans med våra gäster, leverantörer och samarbetspartners inom branschen och andra yrkesområden. Hållbarhetsfrågorna och miljömålen genomsyrar hela vår verksamhet och utgår från tre fokusområden:

 • Resurseffektiv verksamhet
 • Att vara en god arbetsgivare
 • Hållbara erbjudanden

inom varje fokusområde arbetar vi fortlöpande och försöker ständigt bli bättre och effektivare. Vi har ett fortlöpande arbete med att minska vårt matsvinn och minska vårt negativa avtryck på miljön, med smartare leveranser både internt och från våra leverantörer med minskade transporter där vi tex samkör olika leveranser från olika leverantörer på samma bilar. Istället för att vi ska transportera mat och fika till alla våra olika byggnader har vi börjat med att gästerna får samlas på ett ställe för att fika och äta. Vi utvecklar hela tiden våra produkter och tjänster för att som hjälper gästerna att minska sin klimatpåverkan.

Vadstena Klosterhotel AB

VD

Matilda Milton

Vice VD

Julia Milton

Hotell & Spachef

Sofia Lindholm
sofia@klosterhotel.se
0700- 63 26 27

Försäljningschef

Mats Engstrand
mats@klosterhotel.se
0701-080108

Ekonomichef

Barbro Ekenberg
0143-138 69

HR

Therese Hemborg
0704-917 733

Restaurangchef

Aurore Milton
aurore@klosterhotel.se
0143-130 00 / 0705-36 80 87

Kökschef

Stefan Winkler
stefan@klosterhotel.se
0143-133 61 / 0705-31 53 48

Husfru

Angelica Grahn
angelica@klosterhotel.se
0731-596987

Konferens & möten

konferens@klosterhotel.se
0143-130 00

Spabokning

spa@klosterhotel.se
0143-130 00  Tis-Lör kl. 11-18/ Sön kl. 11-14

Hotellbokning

hotel@klosterhotel.se
0143-130 00  Mån-Lör kl.08-18/ Sön kl 08-14

Restaurangbokning

restaurang@klosterhotel.se
0143-130 00  Mån-Lör kl. 11-18