Diplomerade i Svenska Mötens Säkerhetsklassificering
014313000 hotel@klosterhotel.se Boka nu: Presentkort →

Säkerhetsdiplom 
Vadstena Klosterhotel

Detta Säkerhetsdiplom bekräftar att anläggningen under det senaste året har genomfört samtliga moment i Svenska Mötens Säkerhetsklassificering.

Årlig utbildning med minst 50 procent av anläggnin­gens fast anställda personal inom följande områden:
• Första hjälpen, L-ABC och HLR-utbildning
• Årlig brandutbildning, samt anläggningsanpassad utrymning
• Årlig anläggningsanpassad utrymning, behovs- och arbetsmiljöanpassad för hotell- & konferens
Utbildning vartannat år för minimum en
person i chefsställning:
• Krisstöd och krishanteringAnläggningen tillämpar:
• Systematiskt Arbetsmiljöarbete/SAM
• Systematiskt Brandskyddsarbete/SBA.
• Anläggningen har angiven utrustning för Första Hjälpen, Brand och Utrymning.

Denna anläggning är utrustad med hjärtstartare/defibrillator. För ytterligare information, kontakta receptionen.