Örberga kyrka

Örberga kyrka ligger belägen en bit väster om Vadstena – perfekt avstånd för en cykeltur. Längs vägen väntar alleér, gula rapsfält och lummiga kullar.

Örberga nuvarande kyrka, i kalksten, har troligen föregåtts av en träkyrka. Den bevarade stenkyrkan byggdes i början av 1100-talet. De äldsta delarna är tornet och långhuset. Dendrokronologisk undersökning av trä i tornet visar att träden till stockarna fälldes vintern åren 1116-1117. Kyrkan är därmed en av Sveriges äldsta kyrkobyggnader.

Korsarmarna härrör från mitten av 1200-talet. Tornet med sina halvrunda trapptorn är, vid sidan av Husaby kyrkas torn, det enda bevarade i sitt slag. Tornspiran uppfördes 1750 efter att ett bixtnedslag förstört den medeltida spiran. Kyrkans gamla huvudingång i södra långhusmuren har tagits fram och är delvis rekonstruerad.

När vapenhuset vid ingången revs 1816 togs en ny ingång upp på västra sidan genom tornet. Sakristian vid norra sidan tillkom troligen i början av 1400-talet. Vid samma tidpunkt slogs också valven i kyrkan. Valven har målningar av den s k Risingemästaren. Korets kalkmålningar framställer bl a scener ur Skapelsehistorien, Gamla testamentet och Syndafallet. Målningarna är utförda i början av 1400-talet.

Kyrkorummets enhetliga inredning, med läktare, bänkar, predikstol och orgel, tillkom vid restaurering 1885. Altarskivan tillhör kyrkans äldsta inventarier liksom dopfuntens cuppa. Av ett medeltida altarskåp återstår mittpartiet föreställande Kristus på korset omgiven av Maria och Johannes. Bland övriga figurer i ekskåpet kan nämnas Heliga Birgitta, med bok och penna. En mycket ovanlig nattvardskalk, endast 5 cm hög har återfunnits. Den har troligen samband med ett resealtare, som kyrkan äger.

Bogårdsmuren kring Örberga kyrkogård är en av få som till största delen har bevarats sedan medeltiden. Den är uppförd i skalmursteknik med yttermantlar av kalkstenskvadrar och en murkärna med kalkbruk. Murkrönet är täckt av kalkstensflisor, tidigare har även funnits ett skyddande trätak. Skiftningar i murverkets  utförande och flera byggskarvar vittnar om att gårdarna i socknen var ansvariga för byggande och underhåll av sina respektive avsnitt av muren. Delar av muren har restaurerats under 2010 och 2011.

Källa: Svenska Kyrkan
.

Sevärdhet: Örberga kyrka
Konstig skrifttavla
Stentavlor vid Örberga kyrka
Translate »
Hotellrum svit SlottsflygelnZandra på Adolfsnäs Handelsträdgård